Kontakt

Klinikadresse
Lægerne Valdemarsgade
Valdemarsgade 32
8000 Århus c.
Tlf. 86 12 09 77

 
 
 
 

Find os her

Fra Frederiks Allé drejes mod Musikhuset eller Morten Børupsgade og videre ad Valdemarsgade.
Gående og cykler kan endvidere anvende Søgade.

Bil:
Korttidsparkering på klinikkens egne parkeringspladser (gennem port). Kantstensparkering på vejene i området. Musikhusets parkering.